top of page

Säkerheten är alltid högsta prioritet hos oss. Företaget har normalt ett nära samarbete med ansvariga myndigheter kring alla säkerhetsrelaterade frågor, så även Coronaviruset (covid-19).

Tuktuk Gotland följer myndigheternas riktlinjer och utvecklingen med anledning av Coronaviruset.

Vi värderar dagligen aktuellt läge och tar vid behov nya beslut.

Det här gäller just nu och vi har nedan samlat en lista med åtgärder vi vidtagit för att skydda dig, vårt företag & medarbetare samt vad vi alla kan tänka på för att minska spridningen av Corona (Covid-19).

 • Fordonen hålls rena, och torkas av regelbundet med desinficerande spray. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt de ytor som berörs, till exempel kortterminal och andra ytor i och på fordon.

 • Vi föredrar Swishbetalning eller "blipp"betalningar i den mån det är möjligt.

 • Vi ser till att ALLA är informerade av vikten av att tvätta händerna med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder.

 • Handsprit kan vara ett alternativ om händerna inte kan tvättas. Om möjligt används handsprit med en styrka på ca 75 % alkohol.

 • Om du ska nysa eller hosta, gör det  i armvecket. På så sätt bidrar du till att skydda dig själv och din omgivning!.

 • Håll ALLTID avstånd från andra! 

 • Tänk på att tecken på att vara symptomfri inte innebär att du inte kan sprida smitta vidare.

 • Anställda och kund med symptom ska följa myndigheters rekommendationer och stanna hemma. De ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka. Den som varit sjuk ska vänta minst två dygn efter att ha blivit frisk innan hen går till jobbet igen.

 • Medarbetare som varit utomlands sätts i karantän och ska inte återgå till arbetet förrän efter tidigast två veckor.

 • Följ noggrant myndigheters rekommendationer. Vi har beredskap för att styra om verksamheten snabbt ifall nya rekommendationer skulle komma.

 • Aktuell information från Folkhälsomyndigheten hittar du här.

 • Ring 1177 om du behöver råd kring din hälsa!

Covid 19

storbritanniens-flagga.png

Allmänna råd

Covid 19

Personal

Som förare/anställd är det av yttersta vikt att du agerar ansvarsfullt gällande all säkerhet i och kring vår verksamhet.

* Avstå från arbete i samband med symptom enligt råd från FHM (Folkhälsomyndigheten).

* I alla lägen: håll avstånd från andra & undvika att vistas i större sällskap.

* Tvätta händerna kontinuerligt/ vid behov/ använda handsprit enligt råd från FHM.

* Du äger rätt att avvisa kund som visar på symptom eller på annat sätt riskerar din hälsa/säkerhet.

* Du är ansvarig för att fordonets kontaktytor desinficeras efter varje kund.

* Du är ansvarig för att omedelbart kontakta trafikledning då omständigheter omöjliggör ditt uppdrag.

(Exempel: slut på desinfektionsmedel, slut på handsprit, tecken på symptom mm)

* Företagets rutiner och råd ska ALLTID och utan undantag följas. Kontakta ledningen om du är osäker

på vad som gäller eller har tappat bort din personalmapp där instruktioner finns för verksamheten.

* Här hittar du mer information kring Covid19:

  Folkhälsomyndigheten

  Region Gotland

bottom of page